на телеканале "6ТВ" (ИТА "Губерния") 16 декабря 2016 г.