на телеканале "6ТВ" (ИТА "Губерния") - 26, 27, 30 января 2017 г.