на телеканале "6ТВ" (ИТА "Губерния") 1 марта 2017 г.